top of page
Lezen en schrijven

Door lezen en schrijven te combineren wordt het begrip vergroot. En dan verbeteren de schrijfprestaties van leerlingen ook nog eens door begrijpend-leesinterventies. Reden te meer hier aandacht aan te besteden. Hieronder lees je informatie over hoe je lezen en schrijven kunt combineren, wat het belang ervan is en ....

Lezen en schrijven...

1. ...

 Tot slot: 

De opgedane kennis en inzichten over effectieve schrijfdidactiek zouden meer in de praktijk moeten worden toegepast. Concrete voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van samenhang in taalonderwijs, bijvoorbeeld tussen lezen en schrijven, het inzetten van schrijfopdrachten die authentiek en functioneel zijn, integratie met andere vakken en het geven van goede feedback, zowel op het schrijfproduct als op het schrijfproces.

¾ Komt het aanleren van schrijfvaardigheid aan bod samen met het aanleren van andere taaldomeinen (lezen, mondelinge vaardigheden en taalbeschouwing)?

 

Daarnaast kunnen schrijven en schrijfonderwijs ten goede komen aan de leesvaardigheid van leerlingen (‘schrijven om te lezen’). Immers, schrijven en lezen zijn nauw verwante communicatieve vaardigheden die elkaar kunnen versterken. Door over gelezen teksten te schrijven, bijvoorbeeld, kunnen leerlingen hun tekstbegrip vergroten. oor vier verschillende typen schrijftaken werden positieve effecten op tekstbegrip gevonden: open vragen beantwoorden over een gelezen tekst, aantekeningen maken, samenvatten en langere teksten schrijven naar aanleiding van een gelezen tekst (extended writing) 

Door het lees- en schrijfonderwijs aan elkaar te koppelen en integraal aan te bieden ontstaan betekenisvolle leermomenten voor leerlingen die aansluiten bij hun interesses en leefwereld. Doelgerichtheid wordt gekenmerkt door het werken vanuit een duidelijk visie met oog voor de doorgaande leerlijnen voor lezen en schrijven. Daarnaast dienen ook de lees- en schrijftaken een inhoudelijk doel te hebben, waardoor het lezen en schrijven voor leerlingen betekenisvol wordt. Interactie met de leerkracht en klasgenoten zorgt er op een natuurlijke manier voor dat vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. Door gezamenlijk een tekst te lezen, de inhoud van een tekst te bespreken en schrijfopdrachten aan te gaan ontstaat een gezamenlijk leerproces waarbij leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Taal is van nature interactief. Instructie, ten slotte, zorgt ervoor dat met name de strategische vaardigheden (bijv. technisch leren lezen en spellen, maar ook gebruiken van specifieke lees- en schrijfstrategieën) zich kunnen ontwikkelen. Hierbij staat het modellen of hardopdenkend voordoen centraal. Leerkrachten geven zo een inzicht in het eigen denkproces wat leerlingen helpt om onzichtbare processen die plaatsvinden in het hoofd zichtbaar te maken. Na instructie oefenen leerlingen eerst onder begeleiding en daarna zelfstandig, waarna gecontroleerd wordt of iedereen de stof heeft begrepen.

 

 

 

 

Effectieve schrijfactiviteiten zijn: doorschrijven over het onderwerp in aanvulling op de begrijpend-leesles, het maken van samenvattingen, het maken van aantekeningen en het schriftelijk beantwoorden of genereren van vragen over een tekst.

- Instructie in het leren schrijven leidt tot een hogere mate van leesbegrip

 

 

Integreer lezen en schrijven

ZIE: o.a houtveen-van-steensel-de-la-rie-2019-reviewstudie-begrijpend-lezen.pdf (nro.nl) en dan hoofdstuk 7

bottom of page