top of page

Noor en Heiko grijpen in van Pierre Carrière en Myriam Berenschot


Een waardevol, sterk vormgegeven prentenboek dat van groot belang is voor de herkenning en erkenning van wat de aardbevingsproblematiek doet met gezinnen en met name met kinderen in het bevingsgebied in Groningen.


We kennen allemaal wel de berichten over de aardbevingen in Groningen door de gaswinning. Het aantal aardbevingen neemt toe, laat staan de zwaarte van de aardbevingen. Huizen worden versterkt, wat meestal een van deze acties inhoudt: bouwkundig versterken, slopen en nieuwbouw. Maar dat doet wat met mensen. Dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Niet alleen vallen huizen (letterlijk) uit elkaar, ook in gezinnen is veel spanning. Dat deze problematiek ook wat doet met kinderen lijkt me duidelijk, maar misschien wordt het vanuit dit perspectief te weinig getoond. Met het boek 'Noor en Heiko grijpen in' komt daar verandering in en wordt duidelijk dat een aardbeving eigenlijk niet zomaar iets is, maar dat het heel veel gevolgen kan hebben thuis en veel met kinderen, hun gezin en huizen kan doen. Het fijne daarbij is dat dit verhaal realistisch weergegeven is en niet heel zwaar is gemaakt.


'Noor en Heiko grijpen in' laat op een laagdrempelige wijze zien wat de twee beste vrienden Noor en Heiko meemaken. Ze wonen naast elkaar in een Gronings dorpje en hun huizen zijn beschadigd door de aardbevingen. Het huis van Noor is zelfs zo erg beschadigd dat het afgebroken moet worden, dat valt zowel uit tekst en uit de illustraties heel goed op te maken; daar kun je niet omheen. Je merkt al snel dat Noor en Heiko een beetje klaar zijn met alles wat er gebeurt (het is ook niet niets) en dat ze verandering willen zien. De titel van het boek laat die verandering zien, maar eigenlijk wordt dat ingrijpen minimaal uitgewerkt. Dat had best uitvergroot kunnen worden, want dat aspect is toch wel van groot belang voor het verloop van het verhaal.


Er wordt veel uitgelegd door de gesprekken die Noor en Heiko met elkaar of met anderen hebben in dit boek. Dat maakt de hele situatie net even wat inzichtelijker. Al met al geeft het boek een goed beeld van wat naar aardbeving is, wat een aardbeving kan doen met jou en met huizen, en wat er wordt gedaan in Groningen om huizen te herstellen en mensen te helpen.


Het boek zelf is wat fragmentarisch, aangezien er best wat tijdsprongen zijn en de samenhang tussen elementen niet altijd even sterk is uitgewerkt. Dat zie je bijvoorbeeld na de bladzijde waarop de nieuwe school geopend wordt; de bladzijde daarna gaat over weer heel wat anders. Maar voor het geheel maken die losse fragmenten minder uit, want ze zorgen er samen voor dat je als jong kind een goed en compleet beeld krijgt bij wat aardbevingen met huizen, gezinnen en kinderen kunnen doen. Dat dat beeld zo kloppend is, komt mede door het samenspel tussen tekst en beeld. De illustraties zijn vrij groot: fijn bij het voorlezen! Er zitten daarnaast een paar belangrijke kleine details in die subtiele verwijzingen zijn naar iets wat nog aan bod gaat komen verderop in het verhaal: goed opletten dus! Zo zie je in het begin van het boek in de illustratie ergens het woordje 'school' staan en later zie je een nieuwe school.


Je kunt goed zien dat Myriam Berenschot verschillende stijlen heeft gebruikt. Zo is de achtergrond heel anders dan de mensen in het verhaal. Hierdoor is het wel duidelijk dat juist de personen in dit verhaal belangrijker zijn dan de achtergrond. De achtergrond geeft eigenlijk een bepaalde sfeer en context aan het verhaal.


Het boek is zeker niet alleen geschikt voor kinderen die in Groningen wonen. Het is ook geschikt voor andere kinderen, omdat het een algemeen beeld geeft van de versterking en de aardbevingen. Toch kan het kinderen die te maken hebben met aardbevingen in Groningen net even iets meer herkenning bieden. Eigenlijk een boek dat in elke Groningse (school)bibliotheek moet staan en niet alleen in de kern van het aardbevingsgebied, zodat kinderen de situatie eens vanuit een ander perspectief kunnen zien. Met de opbrengsten van het boek ondersteunt Nationaal Coördinator Groningen initiatieven van en voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.


Al met al een zeer goed initiatief van NCG om kinderen in deze bevingsgebieden een gezicht te geven en de situatie in beelden uit te werken. Je kunt zien dat Pierre Carrière en Myriam Berenschot vrij werden gelaten om een pakkend verhaal te schrijven en te illustreren. Je merkt tijdens het lezen dat zij zich goed hebben verdiept in de aardbevings- en versterkingsproblematiek en de beleving van de kinderen.

Schrijver: Pierre Carrière

Illustrator: Myriam Berenschot

Jaar: 2024

Genre: prentenboek

Leeftijd: 4+

Uitgeverij: Nationaal Coördinator Groningen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page