top of page

Vroeger en nu van Arnoud Wierstra


'Vroeger en nu' is een groot origineel kijk- en zoekboek vol verhalen. Wat dit boek uniek maakt, zijn de elf schitterend zeer gedetailleerde schilderijen uit de 16e en 17e eeuw waar steeds diverse moderne voorwerpen, dieren of mensen aan zijn toegevoegd. Soms vallen die dingen, dieren of mensen erg op, maar regelmatig vergt het enige inspanning te vinden wat je zoekt.


Het boek start met een korte introductie aan de lezer, hoe dit boek gelezen kan of moet worden. Duidelijk wordt dat de lezer aan de slag moet. Elke plaat heeft steeds een zoekopdracht van tien voorwerpen uit deze tijd (die vroeger nog niet bestonden) die passen bij het thema van een schilderij. Denk aan een tablet met koptelefoon, een strandbal, chips en een televisie. Onder de uitleg staan tien kleine tekeningen van voorwerpen die op elke bladzijde terug te vinden zin én daaronder staat een rijtje met nog een zeven zoekopdrachten, specifiek mensen of dieren. Goed onthouden dus wat je zoekt, maar terugbladeren om deze zeventien dingen te vinden op een bewust schilderij is wel nodig. Je gaat dus steeds op zoek naar 27 (!) dingen. Dat is best veel en soms best lastig, maar ontzettend leuk, want je ontdekt tijdens het zoeken ontzettend veel kleine of grotere verhalen in het schilderij.


Elk schilderij (op twee pagina's geplaatst, lekker groot dus) is voorzien van één bladzijde uitleg over een specifiek onderwerp aan de hand van een korte introductie met wat vragen en daarna volgt informatie aan de hand van 'wist je dat...'. Deze tekst en uitleg voor of na elke plaat, geeft net even wat meer achtergrondinformatie, waardoor je als lezer de achtergrond kent van het schilderij en wat opvallende elementen in dat schilderij kunt bekijken. De ene keer staat de tekst met uitleg voor het schilderij en de andere keer erna. Begrijpelijk, aangezien het schilderij steeds op twee bladzijde staat. Dat vraagt wel wat van een lezer, want eerst de bijbehorende tekst lezen en daarna de bladzijde omslaan om te gaan zoeken, is de fijnste indeling.

Een geschiedenisboek, maar dan in een ander origineler jasje. Kinderen leren door dit boek onder andere hoe mensen vroeger leefden, wat ze vroeger aten, welke kleding ze droegen, hoe er feest werd gevierd, waar kinderen mee speelden en hoe mensen reisden.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page