top of page

Wat leeft er op het wad? van Ilka Sokolowski


Een overzichtelijk boek over de dieren die op het wad leven. Korte stukjes tekst met veel toegankelijke informatie, voorzien van passende en mooie illustraties.


In dit boek leer je van alles over de dieren die op het wad leven. Het boek is opgedeeld in zes hoofdstukken, bijlagen met kijktips en adressen (sites en adressen van natuurcentra) en een register zodat je dieren of trefwoorden snel terug kunt vinden. De hoofdstukken zijn ingedeeld op waar het dier leeft: in wind en golven, bij de vloedlijn, in de zeebodem, tussen zee en strand, onder water en in de duinen. Slakken, kevers en vlinders krijgen nog apart aandacht. Elk hoofdstuk wordt ingeleid, waarna er in korte stukjes toegankelijke tekst, diverse dieren worden beschreven. Kenmerken, de trek, voedsel en het broeden worden op twee pagina's per dier uitgelegd. Dieren die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld de aalscholver, de drieteenstrandloper, weekdieren, de grijze zeehond, kwallen, de bruinvis en de bergeend.


Erg leuk en handig zijn de observatietips, hoe en waar je het dier het beste kunt zien, en de paspoorten van elk dier, met naam, grootte, uiterlijk en het voedsel dat het dier eet.


Wat sterk is aan dit boek, is dat één diersoort per twee bladzijden wordt beschreven, waarbij naast de kleine blokjes tekst de bijbehorende illustratie staat. En dat terwijl het geen losse illustraties zijn, maar samen vormen die losse illustraties een groot geheel. Het zijn veel zachte, natuurlijke tinten en gedetailleerde tekeningen, soms lijken het net foto's. Erg mooi en aantrekkelijk!

Goed boek om in te zetten bij het thema natuur. Verder ook gewoon te gebruiken als informatief boek over de Waddenzee, waterdieren of zeedieren en trekvogels.


Een boek dat voor elke leeftijd boeiend is, al kijk je alleen maar naar de sfeervolle, sprekende illustraties. Geschikt om voor te lezen aan de jongsten (en ouder natuurlijk ook) en om zelf te lezen vanaf groep 4 of 5.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page