top of page

Diversiteit en inclusie

 

Dit is een breed thema en gaat over alles wat draait om verschillen tussen mensen en meedoen, erbij horen. Om je een beetje op weg te helpen is dit brede thema onderverdeeld in diverse subthema's. Veel boeken zijn onder meerdere thema's onder te brengen, dus de indeling is zeker niet zo strak als het lijkt. Voor het gemak zijn de boeken geplaatst bij het thema dat de meeste aandacht krijgt in het vermelde boek en staan de thema's tussen haakjes achter het boek vermeld. Er staan (nog) niet bij elk subthema kinderboeken per bouw. 

Het genre van het boek is aangegeven achter het boek, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen: prentenboek, tekstloos prentenboek, zoekboek, verhalenbundel, non-fictie, graphic novel en poëzie. Als er niks bij staat, kun je ervan uitgaan dat het gaat om fictie.

Inclusie en dromen

OB

Culturen

OB

MB

BB

Vluchten

OB

  • Mercy van Madame Monsieur (vluchten en culturen)

  • De koffer van Chris Naylor Ballesteros 

MB

BB

 

YA

Anders zijn

OB

MB

BB

Seksuele diversiteit

OB

MB

BB

Gezin en/of armoede

MB

 

BB

bottom of page