top of page

Nours geheime bibliotheek van Wafa' Tarnowska


'Boeken vechten niet met elkaar zoals mensen doen'.


Er zijn te veel kinderen die te maken hebben (gehad) met oorlog of met de gevolgen van oorlog, of dat nou direct of indirect is (230 miljoen volgens War Child (mei 2023)). Het is niet te bevatten wat oorlog doet met kinderen. In dit boek hebben Wafa 'Tarnowska en Vali Mintzi het leven in de oorlog in Syrië geschetst aan de hand van eigen ervaringen tijdens de burgeroorlog in Libanon en het communistische leven in Roemenië. Dit heeft geleid tot een krachtig samenspel tussen tekst en beeld, waarbij boeken en hoop een grote rol spelen.


Dit goed leesbare, en sterk vertaalde, verhaal gaat over Nour en haar neefje Amir die in tijden van oorlog een geheime bibliotheek oprichten met alle boeken die ze vinden tussen het puin. Dat het een heftige tijd is, wordt duidelijk doordat ze soms geen eten hebben, geen elektriciteit en geen water. Nour en Amir, zetten hun plan voort en vinden een prachtige kelder die een schuilplaats wordt; een plek om de oorlog te ontvluchten. De bibliotheek was een veilige haven geworden in een zee van oorlog. De kracht van boeken komt goed naar voren. Je kunt namelijk helemaal opgaan in een verhaal dat hoop kan brengen in donkere tijden.


'De boekenwereld is fantastisch, dacht Nour, terwijl ze naar de stapels om zich heen keek. Het is als een sterrenstelsel vol sterren. Sommige schijnen helderder dan andere, maar samen laten ze de hemel fonkelen'.

Boeken waar bibliotheken of boeken in voorkomen hebben altijd wel iets bijzonders, zo ook dit boek; wat mede komt door de schitterende illustraties. In de illustraties van Vali Mintzi is veel te zien, ook de sfeer is goed weergegeven. Daar waar de oorlog voor puin zorgde, zie je donkere tinten die Vali Mintzi met houtskool maakte. De mooie kanten van het verhaal en de hoop in dit verhaal zijn licht en gemaakt met gouache (een dekkende waterverf waarbij de ondergrond niet meer zichtbaar is). Dat contrast is ontzettend krachtig en geeft een teken van hoop in donkere tijden.


Achterin het boek vind je nog wat achtergrondinformatie over de oorlog in Syrië. Ook worden acht beroemde bibliotheken in het Midden-Oosten beschreven. Tot slot vind je nog wat informatie over een echte geheime bibliotheek in Daraya en een nawoord van de schrijver en van de illustrator. Deze informatie schept een nog beter beeld van de ernst van de situatie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page