top of page

Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel en Ionca Smeets


Dit boek draait om de groep 7 van meester Tuur en juf Tine met 22 leerlingen die minder gaan rekenen uit boeken. Alle verplichte saaie opdrachten in het werkboek leveren namelijk geen motivatie op, zelfs niet bij meester Tuur en juf Tine. Meester Tuur en juf Tine bedenken dan dat de helft van de rekenlessen wordt vervangen door rekenvragen die de leerlingen zelf moeten bedenken. Elke vrijdag wordt er een rekenvraag behandeld; iedere leerling moet thuis helemaal alleen een lastige rekenvraag bedenken. De rekenvragen zijn ontzettend gevarieerd, zoals: hoeveel kost het om een muur te bouwen rond ons voetbalveld? Hoe kan je rijk worden? Kan je een bad nemen in tranen? De uitwerking van die vragen is erg goed gedaan. Je leest niet alleen het antwoord op de vraag in stripvorm, maar ook lees je hoe de kinderen tot die vraag zijn gekomen.


Dit boek bevat alle ingrediënten voor een topboek: fantastisch taalgebruik, afwisseling tekst en strip, kleurrijke illustraties, allemaal verhalen in één verhaal, herkenbare vragen die aansluiten bij de belevingswereld, erg leuke illustraties en de manier waarop antwoord gevonden wordt op de vragen is heel fijn; alle stappen worden (in dialoog) uitgelegd.


Dit boek kan zo ingezet worden tijdens de rekenles(sen). Heel praktisch! Rekenen is dus echt belangrijk in het leven. Van dit soort boeken mogen er meer komen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page