top of page

Geheimen in het hotel van Anneke Scholtens


Een spannend samenleesboek dat zorgt voor veel leesplezier!


Broer Sami en zus Manar wonen met hun ouders in een hotel. Moeder is even een weekje weg dus papa moet op het hotel én de kinderen letten. Dat is best lastig, helemaal als de burgemeester, de B, langs komt met twee vreemde mannen, de Bril en de Koffer. Zo heten die twee mannen natuurlijk niet echt, maar Samir en Manar vinden het typerende kenmerken van deze bijzondere mannen en weten hun namen niet. Logisch dat je dan zelf creatieve namen bedenkt! Samir en Manar vertrouwen de boel niet en proberen te achterhalen wat de B en deze twee mannen van plan zijn. Het lijkt niet zo veel goeds....


Prettig leesbare, korte hoofdstukken waarin veel gevarieerd wordt in stemgebruik (onder andere volume) en rollen. De ene keer speelt Manar de hoofdrol, een andere keer weer Samir. Fijne afwisseling tussen de personages die een rol hebben in dit boek. Heel af en toe is de sprong wat groot tussen de hoofdstukken. Zo wordt er pas later teruggeblikt op het vieze karretje. De reden van deze terugblik was even niet helemaal te volgen. Maar ondanks dat zeker een fijn samenleesboek voor kinderen met een leesniveau dat past vanaf eind groep 4. Een fijn middel om te werken aan technisch lezen (en dan gaat het dus niet om snel lezen, maar vooral om intonatie en goed lezen).


Voor wie toneelleesboeken nog niet kent: toneelleesboeken zijn boeken die je samen móet lezen; boeken die het leesplezier bevorderen. Iedere lezer neemt de rol van een personage op zich en leest de tekst hardop voor. Eigenlijk voer je dus een toneelstukje op. De teksten bestaan grotendeels uit dialogen. De blauwe tekst bij elk hoofdstuk leidt het hoofdstuk in en geeft aan hoe de rollen in het hoofdstuk verdeeld moeten worden en geeft vaak extra informatie over hoe je voor moet lezen.


Er zijn veel verschillende toneelleesboeken voor kinderen in groep 3 t/m 8. Iedere leerkracht zou een paar van deze toneelleesboeken in de klas moeten hebben en iedere ouder zou er thuis één moeten hebben!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page