top of page

Als er 100 dieren op de wereld waren van Miranda Smith en Aaron Curshley


Er zijn zo veel dieren op de wereld en om de wereld van de dieren een beetje beter te begrijpen, kan dit boek helpen. De auteur heeft ervoor gekozen om net te doen alsof er 100 dieren op de wereld leven en die 100 dus te verdelen over de dieren (en onderwerpen) die centraal staan op de bladzijde.


Aan de hand van twaalf vragen krijg je als lezer diverse informatie en dat alles voorzien zijn van kleurrijke illustraties. De vragen zijn, net als in 'Als er 100 mensen op de wereld waren' heel divers. Een paar voorbeelden van vragen die centraal staan en die worden uitgewerkt:

Hoeveel dieren ken jij? Wat is het verschil tussen gewervelde en ongewervelden? Kom jij uit een ei? Waar leven wilde landzoogdieren? en Hoeveel dieren leven er in de zee? Heel fijn daarbij is de herhaling op elke bladzijde met een nieuw specifiek onderwerp waarin de zin 'stel dat er 100 dieren zijn...' herhaald wordt. Hierdoor is het makkelijker voor kinderen om de informatie te plaatsen en verhoudingen te begrijpen.


De getallen die samen 100 vormen per onderwerp, staan in kleurrijke cirkels en er is duidelijk aangegeven waar dat getal bij hoort. Fijn overzichtelijk. Elk onderwerp wordt heel kort ingeleid met een klein stukje tekst, maar het gros op de bladzijde bestaat uit speelse illustraties.


Achterin staan nog een paar grote vragen die eigenlijk te groot zijn voor jongere kinderen. Het zijn namelijk vragen als Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de leefgebieden en ecosystemen van dieren worden vernietigd ? en Hoe kunnen we zorgen dat de regeringen van bepaalde landen leeggebieden niet aantasten? Dat zijn best wel ingewikkelde vragen waar niet meteen een antwoord op wordt gevonden, maar wel goed om kinderen bewust te maken van het ingewikkelde als het gaat om dieren, het klimaat en de wereld


Het boek eindigt met een bladzijde met daarin de vraag Welke grote vragen moeten we onszelf stellen? Het is namelijk zo dat veel wetenschappers bang zijn dat rond 2050 meer dan 1 miljoen van de diersoorten die nu bestaan, zijn uitgestorven. Klimaatverandering, vervuiling, ontbossing en overbevissing zijn de belangrijkste maar niet de enige menselijke activiteiten die de wereld van de dieren in gevaar brengen. Door de diverse onderwerpen word je lezer goed bewust van wat wij als mensen eigenlijk van invloed hebben op de wereld van de dieren.


Het boek sluit af met een soort kleine opdracht waarbij kinderen worden aangespoord een beetje te helpen met bijvoorbeeld afval opruimen of tips om natuurbeschermingsorganisaties te ondersteunen. Kortom, we moeten allemaal samenwerken; dan kunnen we verschil maken en zoveel mogelijk dieren redden voor het te laat is.


Mocht je meer informatie willen, dan vind je voorin het boek een overzicht met welke bronnen (sites) de auteur heeft gebruikt.


Al met al een aantrekkelijk leerzaam en mooi informatief boek.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page