top of page

LAPPA Little- de dokter


Bewezen is dat een rijke taalomgeving thuis én op school helpt bij de taalontwikkeling van de eigen taal en het Nederlands. Des te beter dat er steeds meer boeken bestaan die beide talen oefenen. Het advies is om of een tekstloos prentenboek, of een prentenboek te kiezen dat zowel in het Nederlands als de andere taal geschreven is, zoals deze boeken van LAPPA Books. Het is fijn, wanneer een leerkracht of ouder een prentenboek voorleest in de eigen taal, dat het Nederlands er meteen bij betrokken kan worden. Zo laat je zien dat beide talen waardevol zijn, wat bijdraagt in hoe er met elkaar omgegaan wordt en het maakt zichtbaar dat de ene taal van waarde is om de andere te leren. Door middel van dit boek met beide talen, kunnen kinderen ook verbanden leren leggen tussen betekenissen van woorden.


LAPPA Books heeft inmiddels al meerdere prentenboeken uitgegeven in diverse categorieën, voor baby's, peuters en kleuters (0-6 jaar), om te voorzien in de behoefte aan goede (voorlees)boeken voor meertalige jonge kinderen en ouders. Het boek dat ik mocht ontvangen van LAPPA Books te recenseren heet de dokter- doktor uit de serie LAPPA Little, geschreven door Mirjam Visker. Dit boek bevat een fijn eenvoudig verhaal over de dokter en dat in twee talen: in het Nederlands en het Turks. Voor de Turkse vertaling heb ik een Turkse oud-student (dank!) gevraagd of de vertaling lekker loopt. Dat vind ik erg belangrijk in deze boeken. Dat liep en komt mooi overeen. Het verhaal gaat over Lappa die voor controle naar de dokter gaat en een prik moet, vermoedelijk doelend op afspraken met de arts op het consultatiebureau, dus zeker herkenbaar voor kinderen. Sowieso krijgen kinderen te maken met doktersbezoekjes. Alles komt voorbij: de ogen, de oren, de keel, de longen, de knieën en de prik. Achterin het boek staat tot slot nog een woordenlijst waarin de belangrijkste woorden uit het verhaal staan.

De vormgeving van dit boek is speels, vrolijk en eenvoudig. Op de ene bladzijde staat in tekstblokjes in verschillende kleuren eerst de tekst in het Nederlands en vervolgens in het Turks. Op de andere bladzijde staat Lappa met zijn moeder of daarna met de dokter. Weinig details, waardoor het overzichtelijk is voor het kind dat luistert en kijkt. De tekst is ook niet heel ingewikkeld en past goed bij jonge kinderen en maakt voor oudere kinderen een nieuwe taal leren extra makkelijk. Er staan ook wat vragen in die degene die het voorleest kan stellen aan het kind, zoals wijs jouw oren eens aan! of waar zitten jouw knieën? Dit maakt het een interactief boek, waardoor woorden leren, een nieuwe taal leren en begrijpen wat je hoort, goed getraind wordt.


Nu lijkt dit boek voornamelijk voor jonge kinderen (tot drie jaar), vanwege de speelse, vrolijke vormgeving, maar eigenlijk kunnen oudere kinderen en zelfs volwassenen aan de hand van deze boeken ook een nieuwe taal leren of anderen hun eigen nieuwe taal aanleren. Zo train je het begrijpend luisteren op diverse niveaus.


Aangezien taal een onderdeel is van de identiteit van kinderen, is het belangrijk om als leerkracht aandacht te besteden aan meertaligheid. Probeer in je lessen met meertalige kinderen eerst kinderen de tekst in de moedertaal te laten lezen, waardoor de moedertaal juist een verrijking is bij het leren. Je kunt bijvoorbeeld eerst iemand (bijvoorbeeld een leerling uit de bovenbouw of ouder) die dezelfde taal spreekt de tekst laten voorlezen in de eigen taal als pre-teaching, waarna de leerkracht vervolgens het boek voorleest in het Nederlands. Een mooi lesidee bij deze boeken, speciaal voor klassen waarin veel meertalige kinderen zitten: koppel het voorlezen aan taaldenkgesprekken en gebruik ze bij taalrondes.bottom of page