top of page
Meertaligheid en lezen

Bewezen is dat een rijke taalomgeving thuis én op school helpt bij de taalontwikkeling van de eigen taal en het Nederlands. Des te beter dat er steeds meer boeken bestaan die beide talen oefenen. Op deze pagina lees je hoe je kinderboeken kunt inzetten bij meertalige kinderen om zo de Nederlandse taal beter te leren beheersen.

Leesmotivatie én de taalontwikkeling bij meertalige kinderen bevorderen door:

1. ... voor te lezen. Voorlezen heeft veel voordelen (lees dat hier). Een van de voordelen is dat de taal- en leesvaardigheid van kinderen zichtbaar beter wordt. Een belangrijke voorwaarde is dat de thuistaal ook (positieve) aandacht krijgt. Dus lees thuis ook voor of laat thuis óók voorlezen in de thuistaal. Kies bewust voor boeken waarbij het verhaal goed te volgen is en zorg voor visuele ondersteuning. Hanteer bijvoorbeeld het stappenplan van LOWANHet advies is om of een tekstloos prentenboek, of een prentenboek te kiezen dat zowel in het Nederlands als de andere taal geschreven is. Het is fijn wanneer een leerkracht of ouder een prentenboek voorleest in de eigen taal, dat het Nederlands er meteen bij betrokken kan worden. Zo laat je zien dat beide talen waardevol zijn, wat bijdraagt in hoe er met elkaar omgegaan wordt en het maakt zichtbaar dat de ene taal van waarde is om de andere te leren. Door middel van dit boek met beide talen, kunnen kinderen ook verbanden leren leggen tussen betekenissen van woorden.

2. ...voordat het boek voorgelezen wordt, de kinderen te laten luisteren naar het boek in hun eigen taal. Dat kan bijvoorbeeld op de website Prentenboeken in alle talen

3. ...op school de bieb te vullen met tweetalige boeken. Omarm andere talen en dat kan goed, door kinderen óók kinderboeken aan te bieden in andere talen. Kijk eens op de website van IBBY voor suggesties. 

4. ...nodig eens voorlezers uit die kinderen in de klas kunnen voorlezen in hun eigen taal.

5. ...kijk samen met kinderen naar voorleesfilmpjes. Dat kan hier. Je ziet iemand die een prentenboek voorleest in een van de beschikbare talen, waarbij de prenten goed in beeld worden gebracht en je hoort soms muziek.  

6. ...zorg voor betrokkenheid, want hoe meer gemotiveerd een kind is om te lezen, hoe groter zijn of haar leesvaardigheid zal worden. Lees bijvoorbeeld eens een verhaal voor dat zich afspeelt in het land waar een kind of familie van een kind vandaan komt.

7. .. meertaligheid op te nemen in je taal-en leesbeleid op school. Omarm meertaligheid, want uit vele onderzoeken blijkt dat positieve aandacht besteden aan meertaligheid positieve effecten heeft.

Maar bovenal: blijf op de hoogte van nieuwe kinderboeken die inspelen op de actualiteit en thema's die passen bij de wereld waarin kinderen op dit moment leven.

Activiteiten die de taalontwikkeling bevorderen

Hieronder staan een aantal voorbeelden van activiteiten die je in kunt zetten om te werken aan de taalontwikkeling. 

Onderbouw

- lees elke dag voor!

Middenbouw

- lees elke dag voor!

- praat over wat (voor)gelezen is. Zorg voor een gesprek over de inhoud én wat kinderen ervan vinden. Laat ze erover doordenken.

Bovenbouw

- lees elke dag voor!

- praat over wat (voor)gelezen is. Zorg voor een gesprek over de inhoud én wat kinderen ervan vinden. Laat ze erover doordenken.

Specifieke kinderboekentips

De boeken van LAPPA Books. Deze boeken zijn meertalige prentenboeken. Je leest het verhaal in het Nederlands én een andere taal

- De serie 'Mijn klas': tien korte, makkelijk te lezen verhalen van kinderboekenschrijfster Annemarie Jongbloed. Voor kinderen vanaf ongeveer tien jaar die nog maar kort Nederlands lezen.

- Prentenboeken in alle talen: Nederlandstalige boeken in een andere taal te beluisteren.

- Tekstloze prentenboeken: voor elke leeftijd. Klik hier voor suggesties. 

bottom of page